MODRIČA HD-46 10l

рсд 2,650.00

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristika Jedinica Metoda Vrijednost
Viskozitetna gradacija ISO VG 46
Viskoznost na 40OC (mm2
/s) BAS ISO 3104 41,4-50,6
Viskoznost na 100OC (mm2
/s) BAS ISO 3104 6,6
Indeks viskoznosti, min. – BAS ISO 2909 120
Tačka paljenja, min. (
OC) BAS ISO 2592 200
Tačka tečenja, max. (
OC) BAS ISO 3016 -15
Korozija na Cu stepen ASTM D 130 1a
Oksidaciona stabilnost sati ASTM D 943 >1200
Deemulgivnost na 54o C, max. minuta BAS ISO 6614 30
Sposobnost ulja za izdvajanje vazduha,
50 OC, max. minuta BAS ISO 9120 10
Vickers vane pump test,
V 104-C
mg DIN 51389/2 max. 60 za prsten
max. 15 za krilca

Kategorije: , Oznake: ,

Poručite ovaj proizvod pozivom na

+381 62 869 54 440

Opis

Hidraulična ulja HD primjenjuju se kod savremenih hidrauličnih sistema u uslovima umjerenih opterećenja i relativno konstantnih temperatura. Hidraulična ulja HD nižih viskoznih gradacija koriste se kao hidraulični mediji za prenos snage kod uređaja velike preciznosti i male snage (vretena, brusna vretena, precizne alatne mašine). Srednje viskozne gradacije ulja koriste se u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (prese, dizalice, alatne mašine). Osim toga, pogodna su i za podmazivanje zupčastih i rotacionih klipnih pumpi srednjih pritisaka. Hidraulična ulja viših viskoznih gradacija upotrebljavaju se u uslovima viših temperatura i opterećenja.

Hidraulično ulje HD 46 je ulje namijenjeno za prenos snage i kretanja u svim hidrauličnim sistemima koji rade u
uslovima umjerenih opterećenja i relativno konstantne temperature. Odlikuje se izvrsnim antikorozionim,
antihabajućim i antioksidacionim svojstvima.
Primjena
Koristi se u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (prese, dizalice, alatne mašine). Osim
toga pogodno je i za podmazivanje zupčastih i rotacionih klipnih pumpi do uslova srednjih pritisaka i temperatura.
Specifikacije
ISO 6743/4 (HM); DIN 51524/2 (HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); CINCINNATI MACHINE P-70;
DENISON HF-0/ HF-2; SPERRY VICKERS I-286-S; AFNOR NF E 48-691 (wet), AFNOR NF E 48-690 (dry)

ISPUNJAVA SPECIFIKACIJE: ISO 6743/4 (HM); DIN 51524/2 (HLP); AFNOR NF E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2 (Approved ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68); SPERRY VICKERS I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68)